Családi napközi vagy bölcsőde?
Kikelet - Családi Napközi Miskolc!

A családi napközi, csakúgy mint a bölcsőde, a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája.
A bölcsődés korú gyermek ellátása, nevelése, gondozása már nem pusztán bölcsődében, mint önálló intézményben biztosítható.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény biztosítja, hogy a családi napköziben ellátható a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermek.

A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást, és emellett tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat.

Az állami intézményekkel szemben a családi napközi:

  • kis létszámú csoportokkal működik
  • családias környezetben
  • személyre szabott foglalkozás keretében teszi lehetővé a gyermek optimális érzelmi és szellemi fejlődését.

A családi napközi elsődleges feladata, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek mindennapi tevékenységeihez, önfeledt játékához.

Maximális figyelem, gondoskodás, és a meghitt, családias hangulat jellemzi a családi napközit.

Tudjuk, nem könnyű az új környezet megszokása, és mivel a gyermekek nem egyformák, reakcióik alapján egyedileg alakítjuk ki a beszoktatási menetrendet.

Az önfeledt játék mellett a játszva tanulást és a kortársakkal való ismerkedés lehetőségét kínálja a kisebb csoportlétszám. Felkészítve ezzel a gyermeket a későbbi óvodai közösségbe történő beilleszkedésre és önállóságra. A gyermekek sokkal gyorsabban fejlődnek, mint otthon egyedül vagy egy állami intézmény zsúfolt csoportjának tagjaként.

A játékos, mondókázós, zenés foglakozások elősegítik a beszédkészség fejlesztését és mindezek mellett a mozgásra is figyelmet fordítunk.

Tudta-e, hogy...
  • a GYED extra bevezetése előtt, ha az anyuka munkába állt, elveszítette a GYED-et. Az új szabályozásnak köszönhetően most a GYED összegéből minőségi, színvonalas ellátást biztosíthat gyermeke számára egy magánintézményben
  • az állami intézményekben az ellátás nem ingyenes: a havi ellátási díjon felül az étkezés is külön fizetendő
  • az állami intézményekbe a férőhelyhiány miatt esetenként egy évnél is hosszabb várólisták lehetnek
  • a túlzsúfoltság miatt akár 15 gyermek is juthat egy gondozóra
  • az állami intézményekbe kizárólag abban az esetben vehető fel a gyermek, ha az anya bejelentett munkahellyel rendelkezik
Mindezek ismeretében gondolja végig, hogy ha igazán jót szeretne gyermekének, engedi hogy kortársai között, szakképzett gondozók segítségével, valóban személyre szabott foglalkozások keretei között ismerkedjék a közösséggel, és a külvilággal.

Higgye el, ezzel jót tesz a gyermek lelki, szociális és testi fejlődésének!

Szeretettel Várjuk Családi Napközinkben!

Cím

3529 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán u. 106.

Elérhetőségek

E-mail: info@kikelet-csana.hu
Telefon: 06 (46) 322-168